marți, 22 septembrie 2015

“Mişcarea legionară - organizaţie neortodoxă şi implicit antinaţională !" Pr. Mihai Andrei Aldea şi nu numai, mi-au cerut să-mi argumentez această afirmaţie...
Iată mesajul primit:
 „Silvian, aş dori să ştiu şi eu în temeiul cărei bibliografi a fost scoasă concluzia "Mişcarea legionară - organizaţie neortodoxă şi implicit antinaţională".    Trebuie să spun că nu am apucat să citesc pe această temă - a Mişcării Legionare - decât vreo 20-30 de cărţi, atât anti-legionare (majoritatea comuniste sau masonice), cât şi pro sau neutre. Aşa că sunt un biet amator în domeniu. Dar, oricum, în ceea ce am citit până acum nu am găsit susţinere pentru asemenea idei.”

Iată şi răspunsul meu:


Drag părinte!
Aleg să răspund pe calea blogului din cauză că mai sunt multe alte persoane care îmi solicită ca şi dvs acest răspuns, fiind necesar unul mai  amplu.

Poate n-oi fi lecturat eu chiar “20-30 de cărţi” ca şi dvs, şi nici nu  consider necesar să fac acest lucru chiar şi dacă timpul mi-ar permite, evitând în special lecturarea cărţilor de sorginte masonică sau comunistă din variate motive întemeiate din învăţăturile Sf Părinţi care dezavuează lecturile păgâne şi eretice vătămătoare de suflet. 
M-am rezumat doar la baza scrierilor patristice şi a cărţilor de căpătâi ale doctrinei legionare, fiind astfel arhisuficient pentru a-mi  contura o opinie foarte clară asupra fenomenului legionar.  Marele avantaj a fost că, lucrând direct cu “materialul clientului”, doresc astfel să nu mai las loc inerentelor  interpretări subiective. 

Până de curând am făcut şi eu parte dintre cei ce erau lesne păcăliţi de afirmaţiile neadevărate ale unor “mari” duhovnici legionari (în frunte cu Pr. Justin Pârvu) care spuneau că ML nu a avut DELOC caracter fascist sau antisemit, de asemenea ascunzând cu dibăcie  trecutul pur ecumenist în care s-a născut, dezvoltat, şi mai ales a continuat funcţionarea ML. Poate şi-au dat seama că azi e necesar un altfel de discurs ptr a câştiga aderenţi.
Învăţătura lui sună bine, însă realitatea îl contrazice flagrant, Codreanu însuşi etalându-şi deseori cu mândrie acele ideologii antisemite, fasciste şi ecumeniste! [1] [2] 
L-aţi auzit voi cumva vreodată pe Pr. Justin vădind crasele nereguli ecumeniste sau ezoteriste regăsite, tolerate şi diseminate şi azi prin organizaţiile legionare actuale, mai toate fiind înfiinţate cu binecuvântate de dumnealui:  Fundaţia FGMANU, Buciumul, Fundaţia Totul Pentru Ţară, Fundatia Sf Martiri Brâncoveni – Constanţa,  sau Fundaţia Ion Gavrilă Ogoranu, organizaţii unde activează şi colaborează indivizi dubioşi cunoscuţi cu grave abateri ecumeniste, antisemite şi chiar yoghine, gen Florin Dobrescu, Claudiu Tarziu, sau Rapcea ... ?  Deloc! Pentru că interesul lor era doar ca garda să meargă înainte” indiferent cu cine s-ar alia.
Sau cazul “preotul” greco-catolic Marius Vişovan (fiul unui legionar greco-catolic din Sighetul Marmaţiei) editorialist la fundaţia filolegionară si ecumenistă fgmanu.ro cu a sa fiţuică PERMANENŢE...? Sau de cazul domnului Marcel Bouroş – preşedintele fundaţiei Sf Martiri Brâncoveni Constanţa care editează şi distribuie cărţi cu conţinut ecumenisto-fascist venite pe filiera lui Crainic sau Codreanu? [7]  
  Şi nici nu am priceput cum o asociaţie cu numele de Frăţia Ortodoxă Sfântul Mare Mucenic Gheorghe (tot legionară), care cică a fost înfiinţată cu binecuvântarea Părintelui Iustin Pârvu, si Ciprian Voicilă s-au asociat cu un preot greco-catolic Marius Vişovan. Oare şi-au pus în gând să ignore canoanele ortodoxe care interzic rugăciunea şi legăturile cu eretici? Sau nu-i consideră eretici pe greco-catolicii uniţi cu Roma (de fapt catolici-papistaşi). După cum spune şi blogul lui Danielvla, cum putem să ne cinstim sfinţii din închisori impreună cu ereticii??
Ca fost simpatizant legionar deosebit de activ pot confirma din interior faptul că în organizaţie îşi găseau lesne locul fel şi fel de specimene dubioase de genul yoga-creştini, rockeri, sau chiar indivizi cu concepţii pur nazisto-fasciste. Nu conta cu cine ne aliam, sau ce fel de specimene conduceau organizaţiile, singurul lucru care conta era ca GARDA să meargă înainte...

Dar acum să revin la subiectul principal al acestui articol! Pentru a demonstra caracterul antinaţional al M. Legionare este suficient doar să demonstrez caracterul neortodox al acesteia, fiind ştiut faptul că neamul românesc este ortodox prin definiţie. Caracterul fascist de asemenea este antinational!
Asadar, conform învăţăturilor Sf. Părinţi, orice mişcare dovedită cu tentă ecumenistă, antisemită sau fascistă, poate fi lesne considerată străină de duhul ortodoxiei, şi implicit antinaţională.


E inutil  a mai face aici referire la multele nereguli regăsite în istoricul Mişcării Legionare. Mă voi rezuma strict la cinci grave abateri  pentru a care eu am curajul să afirm tare, răspicat şi fără teamă că aceasta grupare paramilitară legionară a fost neortodoxă, şi implicit antinaţională:

1.   ECUMENISMUL practicat şi  promovat de vârful conducerii ML încă de la începuturile înfiinţării acestei organizaţii, lucru ce se vrea ţinut ascuns şi  astăzi de  căpeteniile legionare care se erijează azi în mari apologeţi ortodocşi pentru a prosti în continuare mulţimea naivă. 
Să ţinem cont de   învăţăturile Sf Părinţi între care îl citez aici pe Sf Justin Popovici, acesta avertizându-ne că ECUMENISMUL este PANEREZIE (erezia ereziilor) de natură antiortodoxă.
ECUMENISMUL – este  prima componentă gravă şi neortodoxă a Mişcării Legionare! Iată caracterul neortodox al ML prin orientarea ecumenistă a personajelor legionare de căpătâi în frunte cu Codreanu şi Crainic, ce-şi propuneau inclusiv  imixtiunea în treburile interne ale BOR spre a dezvolta mai departe acţiunea de ecumenizare a BOR [Referinta 7].   În majoritatea scrierilor căpeteniilor legionare am regăsit şi o aversiune puternică de tip greco-rusofob în timp ce fraţii lor catolici “creştini” occidentali erau consideraţi drept fraţi de luptă... [Referinta nr.1]  Acest duh filocatolic şi ruso-grecofob îl regăsesc şi azi la mulţi dintre apologetii legionari.
Să nu uităm că, Codreanu a fost o lungă perioadă aliat ideologic, colaborator şi admirator al organizaţiilor fasciste ale lui HITLER sau Mussolini. Să nu uităm nici că fascismul lui Hitler şi Mussolini îşi propunea printre scopurile principale şi stârpirea ortodoxiei! [2] [7]
De aceea ne spune Mântuitorul foarte clar: “Cine nu este cu Mine este împotriva Mea şi cine nu adună cu Mine risipeşte.” Matei 12-30.
Aşadar, ecumenismul legionar constituie principalul motiv pentru care afirm că ML a fost neortodoxă.  Dovezile principale pe baza cărora îmi argumentez afirmaţiile vor fi găsite în notele ataşate la finalul acestui articol de blog.

2.Doctrinele antisemite şi fasciste din care s-a născut şi s-a dezvoltat această grupare PARAMILITARĂ care în cea mai mare parte a vremii a fost aliată forţelor europene occidentale antiortodoxe cu caracter fascist de extremă dreaptă.  [2] [7]

3.Solicitarea în Parlament venită din partea Căpitanului ML Codreanu în care se cerea introducerea pedepselor cu moartea pentru manipulatorii frauduloşi ai banului public”.  [3]

4. Caracterul EZOTERIC al Mişcării Legionare.
Aici aduc ca dovezi incontestabile purtarea obligatorie la gât de către legionari a “talismanelor cu pământ sfânt românesc” pe care se depuneau în prealabil fel şi fel de jurăminte sinistre în ritualurile de primire a noilor legionari.  [11]

5. Cultul încurajării UCIDERILOR şi a  SINUCIDERILOR  justificate tip kamikaze comise de către legionari [3] şi [8]  justificate drept jertfe pentru apărea ţării pe modelul marilor înaintaşi voievozi, spun ei.
Diferenţele dintre Sf Voievod Ştefan Cel Mare şi “voievodul” Codreanu sunt enorme, ca de la Cer la pământ!
Spre deosebire de Codreanu care a fost un răzvrătit, Marele Ştefan reprezenta autoritatea, stăpânirea de stat,  ducând războaie grele sub ascultarea şi binecuvântarea unui mare duhovnic – Sfântul Daniil Pustnicul, ducând multe războaie DE APĂRARE a ţării  împotriva cotropitorilor, iar  nu lupte interne de răzvrătire împotriva stăpânirilor laice şi bisericeşti îngăduite de Dumnezeu pentru păcatele sau vrednicia unui anumit popor. Însă legionarii căutau a impune cu forţa binele văzut după propria lor concepţie. Scria însuşi Codreanu că misiunea lor şi-ar fi atins scopul final abia atunci când toată România ar fi devenit legionară! Nu este şi acesta un exemplu clar de totalitarism?

Sf. Evanghelie îngăduie doar războiul de apărare a ţării, în niciun caz cel de agresiune sau expansiune externă după cum erau dispuşi cândva înşelaţii legionari a se alia forţelor fasciste antiortodoxe europene pentru a putea astfel stârpi “fiara roşie de la răsărit”.
Şi mai ştim din interviurile Arhim. Ioanichie Bălan   şi din “Călăuza Ortodoxăa Pr. Ilie Cleopa, pag.371 cu referinţe din Noul Testament, că toate stăpânirile statale şi bisericeşti sunt de la Dumnezeu chiar şi dacă ele ar fi rele, acestea sunt lăsate pentru păcatele poporului, orice răzvrătire împotriva lor fiind considerată răzvrătire împotriva Lui Dumnezeu. [10]
Se tot invocă contextul istoric al stabilirii de populaţii evreieşti numeroase pe teritoriul românesc care au fagocitat structurile de stat, acaparând mare parte din sectorul economic-bancar, sau faptul că satul românesc a început să fie viciat prin primele cârciumi instalate acolo de jidani. 
Fraţilor, oare “jidanul” a băgat cu forţa pe ţăran în cârciumă? Dacă neamul românesc ar fi fost întărit duhovniceşte pe linia Sfinţilor Părinţi atunci nu ar fi făcut negoţ cu antihriştii, nu ar fi intrat în cârciumele lor, nu ar fi mâncat din mâna lor şamd, şi astfel nu s-ar mai fi aciuat pe aici. Ar fi ştiut cu ce fel de arme trebuie luptat  împotriva agresiunii păgâne, luptând din interiorul Bisericii iar nu din afara ei, căci însuşi Codreanu recunoaşte în “Pentru Legionari” că drumul legionar s-a abătut mult de la calea Bisericii [9].  E bine ştiut că neamul nostru de la acea vreme avea o extrem de slabă cateheză curată ortodoxă.  Dacă la noi alogenii s-au stabilit foarte uşor, asta a fost şi pentru că au găsit puţină catehizare şi multă prostie, în timp ce la greci sau sârbi au avut nevoie de multe bombe ca să-şi împlinească cumva agendele.
______________________________________________
Un rupt de Biserică nu poate fi numit martir!
Când văd actuala goană nebună a vânătorii de pseudosfinţi necanonizati sau necanonizabili, fie ei  legionari sau nu, gen Arsenie Boca, “Sfântul” Voievod Mucenic Codreanu, Mota, Marin, Crainic, Calciu, sau Pr Justin etc, îmi aduc aminte de învăţăturile  Sf Paisie Aghioritul din cartea “VIAŢA CUVIOSULUI PAISIE AGHIORITUL” unde la pag.199  ne dă pildă de dreaptă socoteală în rânduiala de cinstire corectă a sfinţilor. Citez: “Stareţul credea cu tărie în sfinţenia Cuviosului Arsenie Capadocianul (pe care îl iubea enorm, fiindu-i şi  ucenic). Cu toate acestea a spus maicilor să nu îi pună aureolă de sfânt la icoană, nici să o aşeze pe iconostas cu icoanele sfinţilor. Când Stareţul a fost întrebat de ce nu vrea, a răspuns: "Dacă vrea, să se ridice el singur.  Adică să intervină pentru a i se face canonizarea." A aşteptat ca mai întâi Biserica să-l recunoască drept sfânt şi numai după aceea a pus aureolă la icoană şi a scris "Sfântul Arsenie”."

Să nu uităm că ML a fost în conflict cu ierarhia BOR a vremii, avem ca exemplu scrisoarea răzvrătită şi total lipsită de respect a lui Vasile Marin [7] care cere socoteală ţntr-un mod mitocănesc Patriarhului acelor vremuri Miron Cristea pentru anatemele aruncate asupra tineretului legionar, Patriarh care este şi astăzi acuzat de legionari că a fost mason şi că ar fi făcut jocurile acestei organizaţii. Ţin să amintesc acestor oameni faptul că Patriarhul Miron Cristea a fost singurul Patriarh din istoria BOR care a avut să curajul să dea anatemele împotriva masoneriei, iar asta chiar în perioada codrenistă a legiunii, în anul 1937!
Sfantul Ciprian al Cartaginei a spus despre cei ce nu sunt cu Biserica „asemenea oameni, chiar daca au fost ucisi in numele credintei lor, nu-si vor spala nici cu sange greselile lor. Vina dezbinarii e grava, de neiertat, si suferinta n-o poate purifica. Nu poate fi martir cel ce nu este cu Biserica. (…) Nu pot ramane cu Dumnezeu cei ce nu vor sa fie uniti cu Biserica lui Dumnezeu. Chiar daca vor arde pe rug sau vor fi dati fiarelor salbatice, aceea nu va fi coroana credintei, ci pedeapsa tradarii, si nu sfarsitul glorios al celui cu virtute religioasa, ci moartea din disperare. Unul ca acestia poate fi ucis, dar nu poate fi incoronat. Marturiseste ca e crestin, ca si diavolul care adesea minte ca e Hristos, caci Insusi Domnul ne atrage luarea-aminte si zice: «Multi vor veni in numele Meu spunand: Eu sunt Hristos, si pe multi vor insela.» Dupa cum el nu e Hristos, chiar daca inseala cu numele, la fel nu poate fi crestin cine nu ramane in Evanghelia lui Hristos si a adevaratei credinte” [221; 444].
Si daca nu sunt vrednici de cinstire martirii ereticilor, insemna ca nici martirii neopaganilor nu sunt mai presus (desi sunt promovati deseori ca exemple de ravna pentru adevarata credinta). Diavolul a vazut cat de mult a rodit sangele martirilor crestini, si a vrut sa insele lumea prin proprii sai martiri, numiti de catre Sfintii Bisericii drept „minciuno-martiri”.
În cazul acestor nefericiţi ecumenisti gen Codreanu, Mota, Marin si supusii lor care se rugau la ''sfantul'' Anton de Padova , mă gândesc  la Sinodul de la Laodiceea care a hotarât că:  „niciun creştin nu se cuvine să părăsească pe martirii lui Hristos şi să se ducă la pseudo-martiri adică la ai ereticilor, sau la cei ce mai înainte au fost eretici; căci aceştia sunt straini de Dumnezeu. Deci cei ce se vor duce la dânsii sa fie anatema” – Canonul 34, [63; 225].

De exemplu, religia Baha’i   se mandreste ca aproape 20.000 de discipoli ai Profetului lor, Bab, au fost ucisi pentru credinta lor: „Victimele Babii (ucenicii lui Bab n.n) erau introduse in gura unui tun si zvarlite afara asemenea unei ghiulele. Unii Babi erau taiati in bucati cu topoare si sabii, altii erau dusi la locul executiei cu lumanari aprinse infipte in ranile de pe trupurile lor” [176; 9]. Oricat de mare ar fi fost suferintele indurate de acesti „minciuno-martiri”, sa nu cadem in greseala pe care au facut-o cei care, impresionati de acestea, au parasit credinta crestina pentru a trece la apostazia de tip baha’i.
Si daca Sfintii Parinti ne-au invatat ca „martirii” ereticilor nu sunt martiri, ca cei care ii cinstesc pe cei care nu sunt vrednici de cinstirea cuvenita sfintilor mucenici stau sub osanda anatemei, noi trebuie sa intelegem inca un lucru: daca nici macar „martirii” eretici nu trebuie sa ne fie modele, inseamna ca niciun eretic nu trebuie luat ca exemplu pentru virtutile sale, chiar daca ar fi gata sa isi dea viata pentru credinta sa.
A aprecia un eretic pentru ca tine posturi aspre inseamnă a nega puterea vrăjmaşului de a-i întări pe cei care sunt rupti de Biserica. A aprecia linistea sufleteasca a unui eretic insemna a pierde din vedere ca aceasta e data de diavol tocmai pentru a da impresia unei sporiri duhovnicesti si este foarte diferita de linistea adevarata pe care o daruieste Dumnezeu fiilor Bisericii. A aprecia faptul ca un eretic imblanzeste animalele salbatice prin „blandetea” sa inseamna a uita prea usor ca la fel de simplu le imblanzeste orice vrajitor renumit, chiar daca nu are o blandete asemanatoarePentru a dovedi caracterul neortodox al ML, am citat doar din scrierile consonante ale marilor personalităţi legionare: Codreanu, Moţa, Marin, Crainic, Cioran, Eliade, Ţuţea, unde am gasit la unison dovezi extrem de clare în privinţa ideologiilor ecumeniste, antisemite, fasciste şi chiar anticrestine (promovarea uciderilor si a sinuciderilor) împărtăşite şi diseminate de aceştia. Toate acele valori promovate sunt incompatibile cu dreapta învăţătură creştin-ortodoxă!
Carismaticul Codreanu împreună cu ai săi aghiotanţi se prevalau cu dibăcie de învăţătura creştină  pentru a putea apoi “sfinţi” steaguri cu simboluri fasciste şi antisemite cu svastici la Mitropolie [2]. Să nu uităm nici cum Codreanu făcea  în cărţile sale apologie directă doctrinelor FASCISTE şi ANTISEMITE!  Să rememorăm şi îndemnurile făţişe la crime sau sinucideri “jertfelnice” stil kamikaze venite din partea lui  Codreanu, Moţa şi Marin, având ca ţinte pe “duşmanii şi trădătorii legiunii şi ai ţării”! Să nu uităm însăşi exemplele crimelor cu premeditare comise de Moţa şi  Codreanu (Manciu împuşcat în spate) [8] şi camarila lor care a degenerat ulterior într-o sarabandă haotică ticsită de liote de discipoli zeloţi şi sceleraţi care urmau învăţăturile lui Căpitanului Codreanu, a lui Moţa şi Marin.


Cazul Codreanu îmi arată cât de uşor se poate pica în capcanele întinse de o persoană carismatică dar duplicitară (la suprafaţă etalau discursuri paşnice în timp ce sufletele lor clocoteau de ură, sete de sânge şi răzbunare), şi cât de uşor unul ca acesta poate manipula simpatiile populare în beneficiul propriu prevalându-se de învăţăturile creştine pentru a-şi atinge scopurile. Devenim orbi la ceea ce se arată evident, şi mai rău, în numele lui putem comite noi înşine lucruri odioase. Exact cum s-a întâmplat ulterior în cazul uciderii de către legionari a lui Iorga care l-a numit bolnav psihic pe Codreanu căruia i-a recomandat tratament de urgenţă într-un ospiciu, sau cazul lui Stelescu, unul dintre comandanţii cu vechime din Legiune care a fost înlăturat din acea organizaţie paramilitară care venera cultul personalităţii lui Codreanu – nimeni altul decât mântuitorul legionarilor după cu scria “marele” Radu Gyr în poeziile sale. Mie nu mi se par deloc ortodoxe toate aceste lucruri! Nu mai fac referinţă la mulţimea celorlalte crime odioase comise de răzvrătitele bandele legionare în numele binelui” comis cu forţa de aceştia.

În opinia mea, acea sinistră carte PENTRU LEGIONARI  este ticsită de prea multe monstruozităţi fiind în opinia mea cea mai nocivă dintre toate cărţile legionare din câte am lecturat. Mult mai multe referinţe puteţi găsi în adnotările de la finalul acestui articol de blog, sau aici www.silviu-ion.blogspot.ro/2015/05/marile-probleme-ale-miscarii-legionare.html.

Toate acele “valori” fasciste şi antisemite omniprezente în PENTRU LEGIONARI sunt incompatibile cu ortodoxia. Nu sunt ortodoxe nici cererile pedepselort cu moartea solicitate în Parlament de Codreanu pentru “manipulatorii frauduloşi ai avuţiei publice” căci “Dumnezeu nu voieşte moartea păcătosului ci să se întoarcă şi să fie viu” . Nici Jurămintele de credinţă pentru Căpitan nu erau ortodoxe căci ne spune Mântuitorul “să nu vă juraţi nici pe Cer nici pe pământ, ci să spuneţi ce e da  da, iar ce e nu  nu”.   În vechea Cazanie a lui Varlaam la pag.417 se explică limpede că nu e îngăduit niciun fel de jurământ, păcat ce trebuie spovedit spre a fi iertat.  Nici practicile mistico-ezoterice de a purta la gât TALISMANE “cu pământ sfânt” nu erau ortodoxe. Şi nici întrunirile de pe la şedinţele de cuib unde se practicau rugăciuni în comun cu tot felul de camarazi papistaşi consideraţi drept “fraţi creştini” ba chiar şi cu tot felul de yoghini (Mircea ELIADE), şi mai spun unii chiar şi atei şi protestanţi erau acceptaţi în rândurile acestei organizaţii paramilitare  străină de ortodoxie! Nici acele rugăciuni în comun NU ERAU ORTODOXE!


Întrebarea mea este  de ce eschivează azi Adevărul fiind omise complet multele nereguli găsite în cărţile DE CĂPĂTÂI ale doctrinei legionare? De ce se permite ca PENTRU LEGIONARI  - acea “Biblie a legionarilor” plină de deşeuri ideologice să fie încă difuzată masiv de către fundaţiile legionare care ţin în orbire mulţime de tineri entuziaşti dar  naivi?

Mircea Vulcănescu l-a catalogat pe CZ Codreanu drept “fanatic” [8] termen care este şi el incompatibil cu ortodoxia!
 Noii formatori de opinie legionari încearcă ei să mimeze un soi de ortodoxie, dar parcă un pic diferit de cel venit din duhul Sfinţilor Părinţi ai ortodoxiei! 

Un pic offtopic: Observ cum azi se iveşte  un nou erou promovat de duhul răzvrătirii încurajat de unii nechibzuiţi de pe la Petru Vodă– Cătălin berenghi, om lângă care se afiează bucuroşi Monahul Teodot şi Monahul Ieremia, cel care spunea "să băgăm plumbi în creieri evreilor"
Că domnul Berenghi este patronul unui local Hare Krishna” în centrul capitalei contează mai puţin… Important e ca duhul răzvrătirii să-şi facă de cap în continuare.... 
Deşi nu sunt de acord cu unele concepţii (proecumeniste sau homeopatice) etalate de domnul Iulian Capsali, acesta a scris un articol exceptional pe tema Cătălin Berenghi. [12]Dar iată şi  referinţele bibliografice pe seama cărora mi-am susţinut mai sus afirmaţia că "Mişcarea legionară a fost  o organizaţie neortodoxă şi implicit antinaţională”:

  [1]- In privinţa caracterului ECUMENIST al ML dovezile sunt extrem de clare si de multe, fiind expuse pe larg în articolul http://www.silviu-ion.blogspot.ro/2015/05/marile-probleme-ale-miscarii-legionare.html
______________________________________________
  [2]- Caracterul ANTISEMIT SI FASCIST al ML
În “PENTRU LEGIONARI”, la pag.58 căpitanul CZ Codreanu scria în 1936:  “Existau în Germania mai multe organizaţii politice şi doctrinare antisemite, cu multe foi, cu manifeste, cu insigne, toate însă şubrede. Studenţimea de la Berlin şi cea de le Jena era împărţită în societăţi şi număra foarte puţini antisemiţi. Masa studenţească cunoştea vag problema. De o acţiune studenţească antisemită sau măcar de o orientare doctrinară similară celei de la Iaşi nu putea fi vorba.   Am avut multe discuţii cu studenţii de la Berlin, în 1922, care desigur astăzi sunt hitlerişti şi mă mândresc să le fi fost eu profesorul în antisemitism, ducându-le acolo din adevărurile învăţate la Iaşi.
De Adolf Hitler am auzit pentru prima dată pe la mijlocul lunii octombrie 1922. Mă dusesem în Nord-Berlin, la un muncitor care fabrica „zvastici” şi cu care legasem bune relaţiuni. Numele său era Strumpf şi locuia în Salzwedeler Strasse 3. Acesta mi-a spus: „se aude de o mişcare antisemită pornită la München de un tânăr pictor de 36 de ani, Hitler. Mi se pare că acesta este acela pe care îl aşteptăm noi, poporul german”. Viziunea acestui muncitor s-a împlinit. Eu am rămas cu admiraţie pentru puterea lui de intuiţie datorită căreia el a putut desprinde cu antenele sufletului lui din zeci de oameni şi fără să-l cunoască, cu zece ani înainte, pe acela care va birui în 1932, unind sub o singură mare comandă întreg poporul german.  Tot acolo la Berlin şi cam în acelaşi timp, am auzit şi vestea uriaşei izbucniri fasciste: marşul asupra Romei şi victoria lui Mussolini. M-am bucurat ca de victoria ţării mele!    Mussolini este viteazul care a călcat balaurul în picioare, el e din lumea noastră, de aceea toate capetele de balaur se năpustesc asupra lui jurându-i moarte. Pentru noi, el va fi un luceafăr luminos care ne va da speranţe; ne va fi dovada vie că hidra poate fi învinsă. O dovadă a posibilităţilor noastre de biruinţă."    La pag.187 căpitanul descrie cum, în 1924 în procesul împuşcării lui Manciu a fost achitat de un complet de judecată cu simpatii fasciste:  “N-am avut vreme să judecăm mai mult, pentru că uşile s-au deschis şi mulţimea ne-a luat, ducându-ne în sala de şedinţe. Lumea, când am apărut purtaţi pe umeri, s-a ridicat în picioare, strigând şi fluturând batistele.   Preşedintele Varlam era cuprins şi el în valul de entuziasm căruia nu i-a putut rezista. Juraţii erau fiecare la locurile lor, în piept purtând toţi câte o fundă tricoloră cu zvastică. Mi s-a citit verdictul de achitare, după care am fost luat pe sus şi dus afară, unde se aflau peste zece mii de oameni. Cu toţii am format un cortegiu şi ne-au dus pe braţe, pe străzi, în timp ce lumea de pe trotuare arunca flori.”
La pag.250 căpitanul elogiază scrisoarea avocatului M.I. Lefter :   „Soarele strălucitor al zvasticii n-a întârziat nici de această dată să ne scoată din haos. Din lumina lui binefăcătoare ne-a dat spre mântuire Legiunea Arhanghelului Mihail (?!?incredibil). De acum sufletul românesc e încălzit iarăşi de credinţa că mişcarea aceasta sfântă nu va pieri. Ideea naţională ne va chema la datorie. Cei ce nu vor înţelege, vor cădea. Sunt alături de voi. ”     La pag.282 Codreanu ne arată preocupările sale din închisoare:  “Lui Nicu Bogatu i-am dat tabachera mea, făcută în închisoarea de la Văcăreşti; lui moş Chirculiţă i-am dat o zvastică. Pe Lefter şi Potolea i-am numit în Consiliul suprem al Legiunii…”  La pag.91 căpitanul CZ Codreanu scrie despre “sfinţirea” in anul 1923 la Mitropolie a steagurilor cu svastici, şi sosirea grupurilor legionare din judeţele ţării:    “Încă din seara de 3 martie au început să sosească vagoane întregi cu grupuri, având în frunte pe conducători care aduceau pânza steagurilor. Până dimineaţa, sosiseră 42 de grupuri, cu 42 de stegari.   Pânza acestor steaguri era neagră în semn de doliu; la mijloc o pată albă rotundă semnificând nădejdile noastre încercuite de întunericul pe care ele vor trebui să-l învingă; în mijlocul albului o zvastică, semnul luptei antisemite din întreaga lume, iar de jur-împrejurul steagului, tricolorul românesc. Profesorul Cuza aprobase la Bucureşti şi forma acestor steaguri.   Acum le-am prins de prăjini, le-am învelit în jurnale şi am plecat cu toţii la Mitropolie, unde s-a oficiat serviciu religios în faţa a peste 10.000 de oameni. În momentul în care urma să fie sfinţite , s-au desfăşurat cele 42 de steaguri negre în faţa altarului. Odată sfinţite, ele vor pleca pe tot întinsul ţării, în jurul fiecărui steag ridicându-se o adevărată cetate de suflete româneşti.   Aceste steaguri aruncate în fiecare judeţ vor fi cheaguri care vor aduna laolaltă pe toţi cei de un gând şi de o simţire… De la Mitropolie, mii de oameni în cortegii cu steaguri desfăşurate sau îndreptat prin Piaţa Unirii, Lăpuşneanu şi Carol, spre Universitate“.
________________________________________________
[3]  La pag.316 din “PENTRU LEGIONARI” puteţi observa cum Codreanu, în timpul unei alocuţiuni în Parlament, a înaintat 7 cereri, în prima dintre ele cerând  introducerea pedepsei cu moartea:    “1.Cer introducerea pedepsei cu moartea pentru manipulatorii frauduloşi ai banului public.”    Cu altă ocazie, Codreanu a cerut acelaşi lucru  şi în Senat, după cum găsim în “Cărticica şefului de cuib” la Punctul 85: „CEREM introducerea pedepsei cu moartea, exclusiv pentru manipulatorii fraudulosi ai banului public. (Aplauze  pe mai multe bãnci).  La care Prof. D. V. G. Ispi îi răspundea: “D-le Codreanu, d-ta te intitulezi crestin si purtãtor al ideei crestine. Iti aduc aminte - eu sunt profesor de teologie - cã sustinerea acestei idei este anticrestinã.”   Oare nu a auzit niciodată domnul Codreanu că Dumnezeu Nu Voieşte moartea păcătosului, ci să se întoarcă şi să fie viu ?  De ce se pune el judecător în locul Lui Dumnezeu ? Şi aceasta mi se pare o  greseală destul de gravă pentru un căpitan ce se vrea urmat de milioane de suflete.
În “PENTRU LEGIONARI”, la pag. 169 căpitanul evocă sub titlul - ZIUA FATALĂ 25 OCTOMBRIE 1924, momentul în care împuşcă 3 persoane şi ia apoi ca paravan / ostatec pe avocatul Victor Climescu pentru a scăpa teafăr din mulţime:
În atare condiţiuni sufleteşti şi de fapt,  m-am prezentat la Judecătoria Ocolului 2 Iaşi.  Prefectul s-a prezentat cu întreaga poliţie şi în plină şedinţă, în faţa avocaţilor şi a judecătorului Spiridoneanu care prezida, s-a năpustit asupra noastră. În aceste împrejurări, cu riscul de a mă pierde, strivit de cei douăzeci de poliţişti înarmaţi, am scos revolverul şi am tras. Am ţintit în cine se apropia de mine. Primul, a căzut Manciu. Al doilea, a căzut inspectorul Clos, al treilea, un om cu mult mai puţin vinovat, comisarul Huşanu. Ceilalţi au dispărut. Peste câteva minute, în faţa Judecătoriei, se găseau câteva mii de jidani (n.ed. oare toţi antifasciştii sunt jidani?), care cu mâinile ridicate în sus şi cu degetele crispate de ură, aşteptau să ies pentru a mă sfâşia. Eu am luat în mâna dreaptă pistolul, în care mai aveam cinci cartuşe şi cu stânga am apucat de braţ pe d-l Victor Climescu, avocat din Iaşi, rugându-l să mă însoţească până la Tribunal. Am ieşit şi astfel am străbătut printre jidănimea care urla, dar care a avut totuşi bunul simţ ca, în faţa revolverului, să-mi facă loc. Pe drum m-au prins jandarmii, m-au despărţit de domnul Climescu şi m-au introdus în curtea Prefecturii de Poliţie. Aici comisarii au sărit pe mine să-mi ia revolverul. Era singurul prieten pe care-l mai aveam în mijlocul acestei nenorociri. Mi-am adunat toate puterile opunând, cinci minute, rezistenţă, ca să nu-l scap din mână. Dar până la sfârşit am cedat. Mi s-au legat mâinile la spate cu lanţuri şi am fost aşezat între patru soldaţi cu baioneta la armă.”
În Pentru Legionari, la pagina 95 Codreanu afirmă:   „Acestor politiciani, a caror tradare fata de neam este asa de îngrozitoare, daca sunt vii, neamul va trebui sa le scoata ochii; daca sunt morti, va trebui sa-i scoata din morminte si sa le dea foc ciolanelor, în pietele publice. Pe copiii si nepotii lor, neamul va trebui sa-i urmareasca în averi, confiscându-le si sa-i stigmatizeze cu epitetul de «copii de tradatori»”

În “PENTRU LEGIONARI” la pag. 237 căpitanul spune  “Respingeam, aşa dar, umilinţa de a ne vedea din nou în lanţuri. Vom ataca de acolo, coborând, în toate viesparele jidăneşti. Sus, vom apăra viaţa copacilor şi munţii de pustiire. Jos, vom împrăştia moarte şi milă. Vor trimite să ne prindă şi să ne omoare. Vom fugi; ne vom ascunde; vom lupta; iar la urmă, vom fi desigur, răpuşi. Căci noi vom fi puţini, urmăriţi de batalioane şi de regimente româneşti.”
Sau  “Legionarul iubește moartea, căci sângele lui va servi pentru plămădirea cimentului României legionare”. (C.Z.Codreanu: „9 Porunci Legionare”, din ziarul G.d.F. a Basarabiei). Bietul "martir" Codreanu oare nu ştia nici măcar atâta lucru, că creştinul iubeşte viaţa?
În “PENTRU LEGIONARI”, la pag. 364 căpitanul CZ Codreanu mai scria: “În faţa coloanelor noastre vor cădea toţi asupritorii noştri. Să iertaţi pe cei ce v-au lovit din porniri personale. Pe cei ce v-au chinuit pentru credinţa voastră în neamul românesc, nu-i veţi ierta. Să nu confundaţi dreptul şi datoria creştină de a ierta pe cei ce v-au făcut vouă rău, cu dreptul şi datoria neamului de a pedepsi pe cei ce l-au trădat şi pe cei ce şi-au asumat răspunderea de a i se împotrivi. Să nu uitaţi că săbiile pe care le-aţi încins sunt ale neamului. În numele lui le purtaţi. În numele lui, deci, veţi pedepsi cu ele: neiertători şi necruţători.”
În “PENTRU LEGIONARI...”, la pag.  144 căpitanul Codreanu justifica iar  uciderea trădătorilor:   “Pe Moţa îl vedeam îngândurat. El mereu ne spunea că de vom ieşi de aici nu vom putea face nici un pas înainte fără pedepsirea trădătorului. …. Dacă nu rezolvăm problema trădării, opera noastră va fi compromisă. Mâine dimineaţă e procesul. Îl aşteptăm cu emoţie. În sfârşit acum se va hotărî cu noi. Suntem la cancelarie unde aşteptăm să ne vadă familiile. Erau părinţii lui Corneliu Georgescu, veniţi din Poiana Sibiului. La un moment dat intră şi Vernichescu (trădătorul). Moţa îl apucă de braţ ca şi cum ar vrea să-i spună ceva şi pleacă cu el în camera vecină, în birourile funcţionarilor. Peste câteva minute auzim şapte detunături de revolver şi strigăte. Ieşim pe sală. Moţa trăsese în Vernichescu pentru ca să pedepsească trădarea.    Eu mă reped lângă Moţa să-l apăr, căci era înconjurat de gardieni şi funcţionari care îl ameninţau. Lumea enervată se potoleşte. Noi suntem luaţi imediat şi încarceraţi, fiecare într-o celulă. Pe ferestruică observăm cum Vernichescu este scos din infirmerie şi dus la spital pe targă. Începem să fluierăm cu toţii din celule imnul nostru de luptă „Studenţi Creştini din România Mare”, şi-l petrecem cu acest cântec până iese pe poarta închisorii. Peste două ore a sosit judecătorul de instrucţie, Papadopol. Ne cheamă pe rând sus. Noi toţi ne solidarizăm cu Moţa.  A doua zi, după o noapte dormită pe ciment, am fost duşi la Tribunal. Situaţia noastră era acum foarte grea. Noi însă, în arestul din subsolul Tribunalului, am cântat tot timpul cântecele noastre de luptă.“.    La  pag.  126   căpitanul CZ Codreanu mai spune: “La Câmpulung a venit Moţa ca să mergem la schitul de pe Rarău al lui Petru Rareş, muntele pe care îl iubesc eu cu deosebire. Urcând Rarăul, Moţa începe să-mi spună frământările lui sufleteşti: – Studenţii nu mai pot rezista până la toamnă şi, decât o capitulare ruşinoasă, a noastră a tuturora, după un an de luptă, mai bine să-i îndemnăm să intre la cursuri, iar noi, care i-am condus, să terminăm frumos mişcarea sacrificându-ne, dar făcând să cadă alături de noi toţi acei pe care îi vom găsi mai vinovaţi de trădarea intereselor româneşti. Să ne procurăm revolvere şi să tragem în ei, dând un exemplu groaznic care să rămână de-a lungul istoriei noastre româneşti. Ce se va alege după aceasta de noi, vom muri sau vom rămâne toată viaţa în închisoare, nu mai interesează.    Eu (Codreanu)  am fost de acord, că actul final al luptei noastre să fie, cu însuşi preţul prăbuşirii noastre, un act de pedepsire a pigmeilor care, dezertând de la posturile de mare răspundere pe care le deţineau, au umilit şi au expus tuturor primejdiilor naţia românească. Şi am simţit în momentul acela clocotind în noi sângele care cerea răzbunarea nedreptăţilor şi a lungului lanţ de umiliri suportate de neamul nostru”.   Mai departe, peste câteva rânduri Codreanu mai afirmă:  “Dacă aş avea un singur glonţ, iar în faţa mea un duşman şi un trădător, glonţul l-aş trimite în trădător”. Prin deducţie se înţelege că dacă în faţa lui s-ar fi aflat doar duşmanul, glonţul ar merge liniştit în direcţia aceluia. Iar apoi la pag.  130 Codreanu îşi justifica apoi şi la interogator în faţa juraţilor intenţia de împuşcare a duşmanilor:   “ Se punea problema: a nega sau a nu nega. În acel minut mi-am încordat toate puterile minţii şi ale sufletului şi am ajuns la hotărârea de a nu nega. De a afirma adevărul. Şi nu cu timiditate şi cu regrete, ci de a şarja cu el.
 – Da, ale noastre sunt revolverele; cu ele am vrut să împuşcăm pe miniştri, pe rabini şi pe marii bancheri jidani.
M-au întrebat numele acestora. Când am început să le spun numele, începând cu Alex. Constantinescu şi terminând cu bancherii Blank, Filderman, Bercovici, Honigman, toţi cei de faţă îşi holbau ochii din ce în ce mai mari, îngroziţi. De aceea am bănuit că ceilalţi camarazi, ascultaţi până la mine, negaseră (minţiseră).
 – Dar pentru ce, Domnule, să-i omorâţi?
– Pe cei dintâi pentru că şi-au vândut ţara. Pe cei de-ai doilea ca duşmani şi corupători.
 – Şi nu regretaţi?
– Nu regretăm… Dacă am căzut noi, nu e nimic; în urma noastră mai sunt zeci de mii care gândesc ca noi!   “.
Altă referinţă găsim la pag. 276 unde căpitanul mărturisea: “Mie mi se urca sângele în cap şi iar îmi trecea prin mine să pun mâna pe armă, să mă ridic în munţi şi să trag cu nemiluita în cetele de duşmani şi de vânduţi, dacă autorităţi şi legi în România Mare pot patrona asemenea crime în contra naţiunii române, a onoarei şi a viitorului ei şi dacă aceste legi şi autorităţi vândute i-au închis orice speranţă de dreptate şi de mântuire românească.”
În cartea Căpitanului “Cărticica şefului de cuib” la Pct 12: aflăm:    “titlurile conferintelor tinute de cuibul AXA din Bucuresti:   1. Antisemitismul în cadrul Legiunii. “ Iar la FDC se îndoctrinau tinerii cu teme gen  „ 3. Afinitatea între fascism si Miscarea Legionarã.   4. Puncte comune între HITLERISM  şi Miscarea Legionarã.”  Iar la pct 83 căpitanul CZC spune: “La ora 10 am plecat toti în costum national, cu cãciulã, cu svasticã mare în dreptul inimii, în coloanã de mars, directia Bisericii Sf. Spiridon. Acolo s-a officiat o rugãciune pentru pomenirea sufletelor strămoşilor români”.
______________________________________________
[4]  În CĂRTICICA ŞEFULUI DE CUIB, la pct.84 Codreanu porunceşte:  “ Primul punct de program legionar:  Dacã vã întrebã cineva sã-i spuneti cã primul punct este  JURÃMÂNTUL PENTRU PEDEPSIRE!   Căci a  doua zi dupã victoria legionarã se va constitui "TRIBUNALUL EXCEPTIONAL", care va chema în fata lui si va judeca pentru trãdare de Patrie…”

[5] LEGIONARUL NU TREBUIE SĂ GÂNDEASCĂ CI DOAR SĂ EXECUTE.    În cartea căpitanului “Cărticica şefului de cuib” Partea-I, la Punctul 18 se specifică: “Toti legionarii vor avea o singurã pãrere, un singur gând si un singur suflet. De aceea trebuie sã aibã toti un singur sef.”    Iar la Punctul 35 se dictează  “Legionarii  vor merge uniti chiar pe un drum rãu (gresit).  Pentru cã drumul cel mai rãu este dezunirea.  Pe când altfel si în iad dacã ar merge trupa legionarã, de va fi unitã, va învinge tot iadul si se va întoarce pe urmã înapoi învingãtoare.”  HALUCINANT !!!
La Pct 46 C ni se prezintă şi prozelitismul legionar: “în sate, fiecãrui om din cuib i se vor încredinta cel putin 5 gospodari din sat, pe care sã caute sã-i convingã sã voteze cu Legiunea.”
_______________________________________________
[6]  În “PENTRU LEGIONARI”, la Capitolul LUPTA DE LA NEAMŢ-31 AUGUST 1931, căpitanul Codreanu se plângea de preoţimea ortodoxă: “Din toate categoriile sociale, preoţii se poartă cel mai slab. În judeţele unde se strâmbă crucile de pe biserici, în faţa stăpânirii politicianiste, atee şi jidănite, într-o luptă în care eram singurii care veneam în numele crucii, cu pieptul deschis în faţa monstrului păgân, preoţii din judeţ, cu o excepţie de vreo 3-4, au fost în  contra noastră.
___________________________________________
[7] În cartea “OMUL EROIC” a lui Nichifor CRAINIC - editată şi distribuită de Fundaţia Sf Martiri Brâncoveni – Constanţa, la pag.12 autorul aduce şi el elogii dictatorului Benito Mussolini:  “Credinţa în dreptatea, în libertatea sau în misiunea neamului său se transformă în voinţa năpraznică de realizare. Eroul istoric e vulcan în erupţie al sufletului colectiv. Mi-aduc aminte de o vorbă , frumoasă între toate vorbele frumoase, ce-au rămas în istorie pe seama eroismului. E vorba unui ţăran bătrân din Agro Pontino, spusă acum doi ani lui Benito Mussolini. Agro Pontin o e fostă mlaştină imensă dintre Roma şi Terracina, dintre Apenini şi Marea Tirenică. Au încercat s'o sece cezarii romani ; după ei papii şi după papi însuşi Napoleon. In decurs de două mii de ani, niciuna din aceste puteri ale lumii n' a izbutit. Mussolini a secat-o într'un singur an. Pe locul unde a fost mocirlă şi putrefacţie, se întinde azi o nesfârşită câmpie roditoare, înflorită de superbe sate şi oraşe, unde zeci de mii de familii, care au fost muritoare de foame, îşi găsesc pacea şi fericirea în legământul reînnoit cu ţarina mamă. In fiecare an , la vremea secerişului, Benito Mussolini se duce în Agro Pontino, unde lucrează ţărăneşte o zi întreagă. El e cel care seceră întâii snopii, el e cel car e îi introduce întâiu în maşina de treierat. Privindu-l cu mânecile suflecate până în coate , ca un simplu lucrător, cu fruntea cât bolta veacului nostru asudată de muncă , bătrânul ţăran înmărmurit de uimire a scăpat acest strigăt:   — Tu sei noi tutti!  Adică tu eşti noi toţi; tu eşti poporul italian; tu eşti neamul nostru  întreg.    Nu cunosc o definiţie mai lapidară (lapidar = scurt, concis)  a eroului decât această vorbă simplă, împinsă din adâncul instinctului popular ca o perceptie, pe care viaţa însăşi o aplică pe una din cele mai mari întrupări ale ei.”
Crainic ne învăţa în STATUL ETNOCRATIC următoarele: „Românii uniţi cu Roma, catolici în dogmă, au rămas ortodocşi prin forma şi prin esenţa cultului. În mod practic, şi ei fac parte din Biserica naţională. Tineretul de amândouă confesiunile va fi crescut în duhul solidarităţii tradiţionale. Interesul statului e să cultive ce uneşte, iar nu ce desparte. Manualele didactice confesionale vor avea această ţinută. O impune conlocuirea cu alte neamuri faţă de care românismul trebuie să fie un bloc solidar... Preoţii vor sta sub autoritatea chiriarhală şi vor fi salariaţi de stat. Se va introduce principiul gradaţiilor prin examene, cu referire specială la activitatea în parohie. Preotul nu e numai un paznic al datinilor...  Mănăstirile ţării se vor reorganiza sub o comandă unică. Monahii vor fi selecţionaţi după aptitudini şi repartizaţi în grupe de contemplaţie, de cultură, de propagandă şi de samaritarism.”    Mie personal îmi pare teribil de grav acest ultim pasaj al  lui Nichifor CRAINIC!
  - În  cartea de apologetică legionară “ RĂSPUNS LA ÎNTREBĂRI ALE TINERILOR CARE DORESC TOT    ADEVĂRUL DESPRE MIŞCAREA LEGIONARĂ”-link scrisă de legionarul Duiliu Sfintescu- la pag 132,  VASILE MARIN  considera că pravoslavnicii ruşi sunt criminali, şi se lua "la trântă" şi cu Patriarhul BOR de la acea vreme care a aruncat anateme asupra tineretului legionar avertizând creştinii că ML e organizaţie străină de interesele româneşti. Marin  îi cere Patriarhului să se pocăiască lepădând veşmintele arhiereşti şi alăturându-se legionarilor într-o tabără de muncă:    „Nu mai departe decât peste Nistru, unde odinioară stăpânea pravoslavnica biserică rusă (n.ed.  Vasile Marin  confunda Rusia pravoslavnică martirică, cu Rusia serghianistă si bolşevică), îşi aminteşte I.P.S. Ta Miron Cristea, cum preoţii au fost răstigniţi în odăjdii, bisericile transformate în grajduri şi crucea Domnului făcută scrum şi pulbere?  Şi toate acestea s-au întâmplat acolo şi se vor repeta şi aiurea, numai pentru faptul că tineretul în loc să muncească în „tabere gratuite", „cu scop de a propaga ideile dizolvatei" etc. etc. a învăţat în universităţi de la profesori masoni şi democraţi şi în afară de la conducători şi clerici rasputinizaţi, să considere religia ca un opiu al poporului, să tăgăduiască existenţa lui Dumnezeu şi să nu cultive dragostea pentru neam şi ţară, adică exact acelaşi lucru pe care îl doresc autorităţile masone de azi, atunci când dau ordine şi înalt Prea Sfinţia Ta le execuţi, ca tineretul să fie oprit de a mai ridica biserici Domnului.  Ai păcătuit greu, foarte greu I.P. Sfinţite. Ai păcătuit faţă de Dumnezeu, ai păcătuit faţă de neam şi ai păcătuit faţă de biserica pe care, harul dumnezeesc, te-a destinat în aceste momente hotărâtoare s-o conduci. Te-ai înhămat la poruncile oamenilor cu putere de o clipă şi ai călcat poruncile Domnului; ai apucat pe căile lumii părăsind potecile Atotputernicului. Ca orice bun creştin, şi I.P.S. Ta eşti cel dintâi în ţara aceasta, trebuie să Te pocăieşti, şi s-o faci cât mai neîntârziat, în zilele acestea ale Postului Mare, să nu te prindă în păcat marea Săptămână a patimilor şi învierea Domnului. Noi, tinerii acestei ţări, îţi oferim creştineşte, fără ură şi fără patimă, prilejul.    Iată-l:    Să lepezi pentru o săptămână cele mătăsoase veşminte cari îmbracă trupul I.P.S . Tale şi să vii într-o tabără de muncă de-a noastră; să îmbraci aspra haină călugărească ţesută din păr de cămilă, să mănânci de la cazan fiertură ca pustnicii, şi să odihneşti alături de noi pe pământul crud ca anahoreţii; să frămânţi cu mâinile şi cu sudoarea frunţii Tale 10.000 de cărămizi iar pe ministrul care a dat ordinul blestemat să-l pui în fiecare seară să-şi care apă cu găleata, pentru a-Ţi spăla picioarele pline de tină. Numai astfel, înalt Prea Sfinţite, Domnul din Ceruri şi adânca noastră credinţă ortodoxă te va elibera de osânda în care Te-a aruncat erezia pe care ai faptuit-o, prin ordinul semnat propriu de SfrinţitaTa mână.  Semnat: Vasile Marin ”.  Iar la câteva rânduri diferenţă, Vasile Marin mai afirma: „La injoncţiunea aceleiaşi puteri lumeşti, reprezentată prin glasul unui ministru al actriţelor, uitând întâmplarea de la 24 Ianuarie 1933, printr-o adresă a Sf. Sinod, Patriarhul României trece agresiv la atac şi de data aceasta în mod oficial, prin scris, aruncă anatema asupra tineretului cel mai nobil al acestei ţări, acel tineret care acum trei ani, la Parcul Carol, stropise cu sângele lui Crucea Mântuitorului. Lucrurile nu mai pot rămâne tăinuite...  De cincisprezece ani încoace tineretul acestei ţări caută drumul mântuirii. Prin graţia divină a inspiraţiei, conducătorul lui (Codreanu) l-a găsit: e drumul mântuirii prin credinţă nelimitată în Dumnezeu, prin credinţa în virtuţile cardinale ale neamului, prin credinţă în puterea sfântă a muncii”.

_________________________________________________
[8]  Videoclipul   “Arhiva Nationala de Film - Romania si dictaturile ei - Miscarea Legionara”, un documentar impartial care în foarte multe locuri apără şi chiar reabilitează imaginea ML
La min 41:10 Căpitanul Codreanu într-o scrisoare către Majastatea Sa Regele denunţă politica externă alui Titulescu, ameninţând cu rebeliuni urmate de SINUCIDERI ale legionarilor
Min 1, 18:00  Mircea Vulcănescu îl descrie pe Codreanu drept o fire fanatică
min 54:30 Codreanu trimite telegramă de felicitare lui Hitler
min 2, 05:15 Expunerea telegramei FASCISTE a lui Codreanu catre HITLER

___________________________________________________
[9]  Codreanu recunoştea în Pentru Legionari: “Facem o mare deosebire între linia pe care mergem noi şi linia Bisericii Creştine. Linia Bisericii este cu mii de metri deasupra noastră. Ea atinge perfecţiunea şi sublimul. Nu putem coborî această linie pentru a explica faptele noastre.
___________________________________________________
[10] Arhim. Ioanichie Bălan – Cuvinte Înţelepte (link)
min 1:57Nu nationalism impus, ci prin Biserică
min 6:55  “Noi dacă apărăm ortodoxia, apărăm şi neamul, dacă apăr numai neamul nu apăr şi ortodoxia
min 8:30Frăţie totală, în Duh, în tradiţie sfântă ortodoxă, astfel devii credibil aproapelui
Cunosc faptul că există un videoclip de-al Pr Ioanichie Bălan în care apreciază M Legionară, semn că acestuia nu i s-au arătat gravele derapaje ale acesteia.
_________________________________________________
[11] În Cărticica Şefului de Cuib,  la pct83 Codreanu ne prezintă şi dimensiunea ezoterist-ocultă a M.L., prin folosirea talismanelor, săcuşorul cu ţărână fiind -TALISMANULUI LEGIONARULUI:   “Cu ţãrâna astfel amestecatã s-au umplut mai multe sãculete mici, dându-se fiecãruia, dupã facerea legãmântului, pentru a-l purta la gât.. Ion Mota a luat legãmântul lui Corneliu Codreanu, dupã care i-a încredinţat acestuia sãcusorul cu tãrânã. Dupã aceea Corneliu Codreanu a luat legãmântul lui Ion Mota si celorlalti.   Acest legãmânt a constat din 5 întrebãri si rãspunsuri, anume:  1. Te legi ca pentru Dreptatea Patriei primejduite sã înfrângi toate dorintele si interesele tale personale?  - Rãspunsul: Da!  2. Recunoscând cã stãpânirea jidanilor asupra noastrã ne aduce pieirea sufleteascã si nationalã, te legi frate cu noi sã lupti penru apãrarea, curãtirea si dezrobirea pãmântului strãmosesc? - Rãspuns: Da!   3. In aceastã luptã te vei supune Legiunii Arhanghelul Mihail? - Rãspuns: Da! 4. Vei purta aceastã tãrânã cu evlavie la pieptul tãu? - Rãspuns: Da! 5. Si nu vei pleca dintre noi? - Rãspuns: Nu voi pleca!”      şi    “Astfel s-a încheiat ziua de Sf. Arhanghel Mihail si Gavril. Fie ca purtând fiecare la inima noastrã ca talisman Sfânta ţãrânã a pãmântului strãmosesc, sã scoatem din ea sângele vitejesc si sã-l turnãm în vinele noastre.”

_________________________________________________
[12]  De pe blogul lui Iulian Capsali :
Hare Krishna să ne păzească!
Peste putin timp se va consuma partea a doua din acțiunea "nu islamizarii Romaniei", faza Huntington, adica "Ciocnirea civilizațiilor". Desi cei doi afgani care au intrat in tara au inceput literalmente sa planga si au facut cale intoarsa spre Ungaria, noi scoatem palosul impotriva urmasilor ienicerilor si facem zid la portile Europei asupra careia s-a indreptat urgia.
De ce este nevoie politic de o tensiune care atinge in mod cert xenofobia/islamofobia intr-o tara in care tensiunile religioase sunt inexistente? Pentru ca aceasta este politica neocona de dupa 11 sept. 2001, care trebuie sa justifice prădarea unor state in goana dupa resurse. Tema este la noi bine instrumentalizata de Basescu (PMP), cel care este in discutii sa faca un pol politic cu ramasita penibila a PNTCD si, posibil, cu Monica Macovei si partidul personal.
De ce este importanta aceasta precizare?
Mercenarul Catalin Berenghi este un emul al escrocului Nick (de) Teodoreanu, prim-vicepresedinte al PNTCD. Care nu a scapat ocazia de a fi prezent la prima sedinta cu cruci din campul din Bdul Expozitiei. Chiar Patriarhia Romana a trebuit sa se delimiteze oficial de cel care isi adauga titlul de "Alteta Sa" si care afirma ca este un intim al Patriarhului Daniel. "BOR atentioneaza toate institutiile referitor la Nick Teodoreanu, pretins colaborator al Patriarhiei", au titrat jurnalele in vara anului 2009.
"Atentionam institutiile publice centrale si locale, inclusiv unitatile bisericesti si opinia publica asupra faptului ca activitatile, demersurile, initiativele sau propunerile domnului Nick Teodoreanu au caracter personal si nu au binecuvantarea sau girul autoritatilor superioare bisericesti, nu implica si nu reprezinta in niciun fel Biserica Ortodoxa Romana." a conchis Biroul de Presa al Patriarhiei, unde se stransesera plangerile asupra acestui ipochimen. Care se prezinta ca facand parte dintr-o loja masonica elvețiană.
Mercenarul Catalin Berenghi, ortodox New Age si "urmaș al voievozilor", patronul barului Krishna Caffe din Piata Kogalniceanu, este mai degraba obisnuit cu mirosul de betisoare parfumate si tutun la narghilea decat de cel de tamaie, petreceri cu fete care danseaza oriental samd, decat cu patrafirul preotesc si sfintele slujbe. Dar pozeaza astazi in salvatorul neamului si al ortodoxiei cu porci pictati in tricolor. Pentru ca da bine la viitorul cv politic si la lucrarea pescuitorilor in ape tulburi.
Alt protagonist emblematic al actiunilor cruciate este monahul Teodot (Marius Rogojina pe numele mirenesc), celebru pentru ca a profanat mormantul Pr. Gheorghe Calciu si a fost vazut cum usca cu feonul moastele Sfantului. Disperata de modul in care acest monah a distrus imaginea Manastirii fondate de Pr. Iustin, obstea de la Petru Voda, care cunostea legaturile acestuia cu SRI-ul, a dat un comunicat in care se amintea:
" Ca să îi reprimim, l-aţi şantajat pe Mitropolitul Theofan al Iaşilor, l-aţi şantajat pe părintele Hariton, stareţul nostru, şi probabil că şantajul nu s-a oprit aici, de vreme ce nici exarhul local, Luca Diaconu, nu a mai ajuns să verifice unde sînt slugoii voştri după ce l-aţi sunat să se întoarcă acasă.
Tovarăşi,
Înţelegeţi că răbdarea noastră a ajuns la un capăt şi că aţi depăşit măsura. Vă rugăm să vi-i luaţi din mănăstirea noastră (pe) monahul Teodot (Marius) Rogojină – pe care, prin faptul că îl ţineţi aici doar pentru că e fratele unui ofiţer SRI (?), îl văduviţi de un tratament psihiatric corespunzător afecţiunilor sale mintale."
Acelasi monah care in timpul procesiunii cu cruci a incitat credulii care au fost prezenti la mascarada, cerandu-le sa nu mai aiba legatura cu ierarhia si Sf. Sinod, care nu mai reprezinta Ortodoxia. Ortodoxia este acum a lui Teodot, Berenghi, AS de Teodoreanu si a Cavalerului de Malta George Roncea, printre altii.
Acelasi securistoid Teodot ii cere astazi Patriarhului in mod public demisia:
"Noi ne desolidarizăm de toate ereziile și de toate faptele dvs. apostate și anti-românești! Ne este rușine cu dvs. și nu ne reprezentați demn Biserica! Pentru toate acestea și altele asemănătoare acestora vă cerem insistent prezentarea de urgență a demisiei din toate funcțiile deținute până acum; retragerea într-o mănăstire în vederea plângerii păcatelor"
Suntem in fata uneia dintre cele mai mari diversiuni organizate pentru revenirea in politica a lui Basescu si a clicii sale, cu riscul major de a rupe unitatea Bisericii - singura Biserica autocefala sin Europa nesfâșiată pana acum -, de a antagoniza pana la rupere societatea romanesca (bine, aici licheaua nationala are un deceniu de experiențe reusite) inclusa in planul mai mare de a induce nesiguranta si conflictul la nivel european.
Pentru ca haosul trebuie bine controlat si Romania incepuse sa devina o tara predictibila, cu toata intruziunea SRI - DNA care a ravasit viata politica si economica in favoarea partenerilor strategici si a multinationalelor.

Cred ca vom asista la diversiuni din ce in ce mai mari, mai ales pe fondul unei regrupari de forte in Siria. Romania trebuie sa ramana captiva, cu o Biserica fragmentata si credinciosi disperati, cu o societate atomizata, totul pentru linistea Noii Ordini Mondiale.”


    Voi încheia acest articol cu citatul Biblic:   “Cine nu este cu Mine este împotriva Mea şi cine nu adună cu Mine risipeşte.” [Matei 12-30],  şi extrapolând se deduce simplu  "cine nu este cu ortodoxia, este împotriva ei" .  Dealtfel, şi marii duhovnici  tot  cam aşa ziceau...

  Doamne ajută!===========================================
Post scriptum: 

Şi acest articol a fost cenzurat de blogul saccsiv la rubrica de comentarii. Încercaşi voi să postaţi oricare din probele de aici, să vedeţi dacă vă lasă!!
Eu sunt cel ce comenta pe blogul saccsiv cu numele de ioannis.
Întrucât din text lipseste orice fel de limbaj trivial (deşi permite în blogul său  comentarii nepoliticoase şi chiar triviale), îmi rezultă că singurul motiv pentru care saccsiv tot cenzurează articolele din acest blog este că unele adevăruri sunt incomode.
Saccsive, de ce ţii şi tu lumina adevărului ascunsă sub obroc?  Dacă greşesc cu ceva, chiar te rog arată-mi, asta şi vreau, să mi se argumenteze unde, că şi eu sunt om supus greşelii, dar nu-mi bloca mesajele doar pe motivul că sunt adevăruri care nu-ţi pică ţie bine cu legiunea aia mincinoasă.
Altfel, dovedeşti doar că şi tu ai un caracter meschin, cu nimic mai presus ca al masonilor si trădătorilor de ţară pe care-i tot blamezi, şi nici nu eşti corect cu gloata de manipulaţi pe care îi sminteşti cu mişcarea aia legionară, cărora nu le permiţi să cunoască şi cealaltă parte a adevărului.
Dar nu e nicio problemă, nu mie va trebui să-mi dai socoteală! Vine moartea degrabă, ca un fur, şi fiecare va da socoteală pentru faptele sale. Şi din câte ştiu, starea împotriva adevărului e un păcat teribil de greu!
Aşadar, de dragul adevărului, fii demn şi permite dialogul, şi combate-mă civilizat dacă ai cu ce, căci eu vin cu argumente foarte puternice, clare şi indubitabele provenite chiar din cărţile şi sursele voastre. Aici e marea ta problemă, şi ştii şi tu prea bine că nu ai argumente mai puternice, că nici nu ai de unde... De aceea şi cenzurezi mesajele mele în timp ce la rubrica ta de comentarii îşi găsesc găsesc locul fel şi fel de comentarii virulente şi triviale.
Dacă voiam să vă fac rău, puteam trimite de mult timp cele două articole despre caracterul fascist şi antisemit al mişcării legionare la toate agenţiile de presă, la organele de justiţie şi ordine publică, mitropolii, episcopii, mănăstiri, sesizări pe la combaterea discriminării şi antisemitismului, ambasade  şamd.... dar nu vreau să fac rău nimănui. Deşi nu e frumos ce faci, am decis să nu dau "sfoara prin ţară", ci o să-L las doar pe Bunul Dumnezeu să vă judece, să las toate doar în seama Lui!
Saccsiv! Dacă de la fratele Gabriel de la apologeticum nu am pretenţii, arată măcar tu că poţi fi demn, măcar acum, după o cenzură veche din Aprilie 2015!!
Chiar te invit să faci un subiect de dezbatere pe blogul tău, măcar cu acest articol: http://silviu-ion.blogspot.ro/2015/05/marile-probleme-ale-miscarii-legionare.html


  Doamne ajută!