luni, 1 decembrie 2014

MUCENIŢA LUI HRISTOS, MAICA MIHAELA IORDACHE
- A TEMNIŢELOR ROMÂNEŞTI DUHOVNICEASCĂ FLOARE
ZORII COPILĂRIEI. PORTRET DE TINEREŢEMaria    (Marieta)    Iordache, fiica lui Alexandru şi Elena Iordache, s-a născut în ziua de 14 noiembrie 1914, în lo­calitatea  Nicoreşti   (judeţul Galaţi)   -  ţinut emblematic pentru   pleiada   mărturisitorilor pe care i-a dat neamu­lui românesc: Pr. Tănăsache Alexandrescu,  Pr.  Costache Olaru,  pr.   Ion   Filotei  Movileanu,   Toma   Bârlădeanu) -trecuţi cu toţii prin calvarul temniţelor comuniste. Din cei cinci copii ai săi: Nicolae (Nicoară), Ana, Sultana, Măria (Marieta) şi Eugenia, familia Iordache va jertfi pe altarul neamului pe trei dintre ei (Nicoară, Măria şi Ana), aleşi de pronia lui Dumnezeu să poarte pe trupul şi în sufletul lor însemnele pătimirilor muceniceşti. Tatăl, Alexandru Iordache, de profesie funcţionar şi membru al Mişcării Legiona­re, după moartea soţiei (1949), trece şi el prin experienţa detenţia ei în temniţele comuniste, vreme de doi ani (1952-1954). Rămas văduv, pe umeri purtând durerile bolilor şi ale bătrâneţii solitare, va trăi până la sfârşitul vieţii cu nădejdea neîmplinită însă, că o va revedea pe Marieta acasă, slobozită din chinurile închisorii. Marieta copilăreşte în satul